Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Αιτήσεις για μεταφορά μαθητών


Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών προχώρησε στην δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώρηση των αιτημάτων των μαθητών που δικαιούνται δωρεάν μεταφορά από την κατοικία τους στα σχολεία που φοιτούν, για το σχολικό έτος 2016-2017. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 24001/13 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013) δικαίωμα μεταφοράς έχουν οι μαθητές οι οποίοι διαμένουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 1200 μ. από το σχολείο. Για τον υπολογισμό της απόστασης λαμβάνεται υπόψη η συντομότερη ενδεδειγμένη πεζή διαδρομή του τόπου κατοικίας ή του τόπου συγκέντρωσης των μαθητών από την είσοδο της σχολικής μονάδας.
Το αργότερο μέχρι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2016 πρέπει να υποβληθούν (από τους γονείς ή μέσω των μαθητών) στο σχολείο τα... παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)Αίτηση για δωρεάν μεταφορά 

β)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 

γ)Αντίγραφο εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τελευταίου οικον. Έτους ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου από το TaxisNet 

δ)Λογαριασμός Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή από άλλη ΔΕΚΟ (πρωτότυπο ή φωτοτυπία).(Αν ο μαθητής δικαιούται μεταφοράς, τότε, μετά την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα γίνεται εκτύπωση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ , την οποία θα παράγει το ίδιο σύστημα και στην οποία θα είναι αποτυπωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς και ο ενδεδειγμένος τρόπος μεταφοράς (Ε.Μ.Δ. ή μισθωμένο λεωφορείο ή Ταξί) με ενσωματωμένο τον αντίστοιχο χάρτη στον οποίο θα είναι αποτυπωμένη η κατοικία του μαθητή (ή ο τόπος επιβίβασης) και η σχολική μονάδα (ή ο τόπος αποβίβασης). Αν η απόσταση της κατοικίας του μαθητή από το σχολείο δεν είναι η προβλεπόμενη, τότε το σύστημα δεν θα επιτρέπει την συνέχιση της καταχώρησης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.