ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1ο Δημοτικό Σχολείο Οβρυάς
Ν. Ντεβέ 35 Οβρυά Τ.Κ. 26500 

mail@1dim-ovryas.ach.sch.gr

τηλ.: 2610521600 

fax: 2610520360